Onze Vereniging

Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging (RPV) Nijmegen en omstreken. Een vereniging die het mogelijk maakt voor reumapatiënten uit de regio met elkaar in contact te komen en om ervaringen uit te wisselen.

Iedereen die een reumatische aandoening heeft en minimaal 16 jaar oud is, kan lid worden van onze vereniging. Ook de ouders van kinderen met reuma die nog geen 16 jaar zijn, kunnen lid worden. Partners van reumapatiënten kunnen ondersteunen middels een partnerlidmaatschap

Wij bieden beweegactiviteiten aan zoals hydrotherapie, Bewegen Op Muziek (BOMmen) en Bewegen in Millingen die onze leden met korting kunnen beoefenen. Voor lotgenotencontact organiseren wij het o.a. ReumaCafé, Bingo, bezoek aan het Sanadome en veel andere activiteiten. Bezoek hiervoor regelmatig onze website, facebookpagina, LinkedIn en lees onze nieuwsbrief.

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoen Regeling 2023. Dit maakt het ook voor mensen met een beperkt budget mogelijk om deel te nemen aan onze activiteiten.

ANBI status
Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vestigingsplaats Beuningen, Fiscaalnummer 808028893.

Donaties aan onze vereniging zijn aftrekbaar van uw belasting, lees meer over de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

De vereniging heeft tot doel:

 • het organiseren van de belangenbehartiging van personen met een reumatische aandoening in het algemeen.
 • het bevorderen van bewegen voor personen met een reumatische aandoening.
 • het houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge contacten voor leden.
 • het stimuleren van de zelfredzaamheid van individuele personen met een reumatische aandoening.
 • het verzamelen en delen van relevante informatie en voorlichting.
 • het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 • het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.

Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de volgende bestuurders: Machteld Castelijns, Yvonne Jansen- Langeland en Nellien Lamers

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen inkomsten voor hun werk, want zij zijn actief op vrijwillige basis. Onkostenvergoedingen aan bovengenoemde functionarissen vinden plaats op basis van gemaakte kosten.

Algemene Ledenvergadering
Een keer per jaar (rond mei/juni) kunt u deelnemen aan onze Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering bespreken wij het jaarverslag en de jaarrekening van onze vereniging van het voorgaande jaar. Bovendien bespreken wij de begroting van het komende jaar. U kunt als lid of partner lid uw mening geven tijdens deze vergadering. Iedere ALV wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van onze vereniging.

Onderstaand treft u de link aan naar de goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag van 2023.

Ons werkgebied
De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. telt o.a. leden uit de gemeenten Nijmegen, Ubbergen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Gennep, Boxmeer, Heumen, Grave, Wijchen, Beuningen, Druten, Overbetuwe, Lingewaard en Millingen aan de Rijn.

Onze vrijwilligers
Onze vereniging draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Ieder heeft een takenpakket waarmee het mogelijk blijft om alle activiteiten van de vereniging aan te kunnen bieden.

Ons Bestuur

 • Voorzitter a.i.: Machteld Castelijns
 • Secretaris: Nellien Lamers
 • Penningmeester: Yvonne Jansen, Tiny Wouters
 • Juridische zaken: vacature
 • Ledenadministratie: Nellien Lamers
 • Nieuwsbrief: Machteld Castelijns
 • Website & Social media: Jolanda Marneef
 • Activiteiten: Monique van Nistelrooij-Sengers
 • Coördinator Bewegen: Ineke Huilmand