Jouw leven met reuma

v

Onze jaarvergadering van 22 april is helaas niet doorgegaan door de Corona crisis.

We willen nu de vergadering gaan plannen half oktober, maar kunnen nog niet precies vertellen waar en wanneer, dat komt in de nieuwsbrief van september.

Maar…houdt een plaatsje vrij in uw agenda rond 15 oktober, zodat we u kunnen begroeten op deze Algemene ledenvergadering,

Ineke, Yvonne, Nellien, Aggie, Machteld & Monique,

Bestuur RPV Nijmegen e.o.

We merkten ook in dit jaar weer dat sommige zorgverzekeraars extra eisen stellen aan patiëntenverenigingen waarvan de leden hun contributie via de aanvullende zorgverzekering vergoed willen krijgen. Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs dat de betreffende patiëntenvereniging aangesloten is bij Ieder(in).

Andere zorgverzekeraars willen dat de patiëntenvereniging het lidmaatschap van Ieder(in) zichtbaar maakt op hun website.

 

U kunt de verklaring gebruiken in uw contacten met zorgverzekeraars. Klik hier voor bewijs van lidmaatschap