Jouw leven met reuma

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan. Onderstaande zwemgroepen hebben geen hydrotherapie in de periode:

Vanaf maandag 18 juli t/m vrijdag 12 augustus:

St. Maartenskliniek Nijmegen, Zwembad Dukenburg Nijmegen

Vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 19 augustus:

Zwembad De Plons, Beuningen

De gehele maand augustus:

Sportfondsenbad West, Nijmegen

 

Datum: woensdagavond 20 april 2022
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Locatie: Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN NIJMEGEN Tel.: 024 – 377 24 60
Buslijn 6, Halte Winkelcentrum Notenhout

 

Agenda:
19.30 uur Inloop.
20.00 uur Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen ALV 2021.
 3. Jaarverslag 2021.
 4. Aftredende bestuursleden volgens rooster van aftreden:
  Ineke Huilmand: herkiesbaar
  Nellien Lamers: herkiesbaar
  Procedure stemming: bij hand opsteken.
 5. Financieel verslag 2021, kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Aansluitend:

Tijd voor gezellig samenzijn met drankje.

U bent allen van harte welkom.

SANADOME EN KERSTBRUNCH
We hadden dit jaar, met jullie samen, nog een keer willen genieten in het Sanadome en ons verheugd op de kerstbrunch. Door de stijgende coronabesmettingen en de komende persconferentie hebben we als bestuur gekozen voor veiligheid en besloten het Sanadome te annuleren.
De kerstbrunch hebben we uitgesteld naar april, het wordt een Paasbrunch als de coronamaatregelen het toelaten.
Monique v. Nistelrooij of Jacky de Waal neemt contact op met de mensen die zich reeds hebben ingeschreven.

lees meer…