Contact

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per post
Secretariaat Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o.
Postbus 38156
6503 AD Nijmegen

Per telefoon
Informatienummer vereniging: 06-23235178

Per e-mail
Voorzitter, vacature
voorzitter@reumanijmegen.nl

Secretaris, Nellien Lamers
secretariaat@reumanijmegen.nl

Ledenadministratie, Nellien Lamers
leden@reumanijmegen.nl

Penningmeester, Yvonne Jansen-Langeland
penningmeester@reumanijmegen.nl

Nieuwsbrief, vacature
nieuwsbrief@reumanijmegen.nl/communicatie@reumanijmegen.nl

Website, Jolanda Marneef website@reumanijmegen.nl/communicatie@reumanijmegen.nl

Activiteiten, Monique Leseman en Aggie de Ruiter
activiteiten@reumanijmegen.nl

Coördinator Bewegen, Ineke Huilmand
bewegen@reumanijmegen.nl

Fondsen- en Sponsorwerving, vacature
fondsenwerving@reumanijmegen.nl