Jouw leven met reuma

UITNODIGING

Beste leden,

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken.

Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen haakt op deze behoefte in door, in samenwerking met de St. Maartenskliniek, een ReumaCafé op te richten. Deelname is gratis.

Wat is het ReumaCafé? lees meer…

 

 

 

 

Nieuwe behandeling kapot kraakbeen komt stap dichterbij

Het onderzoek naar reparatie van kraakbeen in de knie met een injecteerbare hydrogel is in een belangrijke nieuwe fase beland. In maart is bij de eerste patiënt als proef de gel in het kniegewricht geïnjecteerd. Dat is een mooie nieuwe mijlpaal na jaren van onderzoek naar de juiste samenstelling van de gel en de toepasbaarheid ervan. De studie moet uitwijzen of deze hydrogel in staat is om kraakbeendefecten ontstaan na bijvoorbeeld een (sport)ongeval langdurig te herstellen.

Interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Meer informatie, voorwaarden en aanmelden kan via deze link.

 

Wie zoeken wij? jicht patiënten die gedurende meerdere jaren mee willen denken over eHealth in de behandeling van jicht. Vervolgens willen wij een applicatie voor telefoon of tablet ontwikkelen en deze testen en evalueren onder patiënten.

Achtergrond: Jicht zorg (diagnose, medicatie, follow-up etc.) is nog niet optimaal en kan beter. In dit onderzoek willen we kijken hoe en wanneer jicht patiënten digitaal ondersteund kunnen en/of willen worden. Hierna een applicatie ontwikkelen en deze testen en evalueren.

Vereisten voor deelname: Diagnose van jicht. Interesse in digitale zorg toepassingen (eHealth). Bij voorkeur beheersing van Engels. Patiëntperspectief verwoorden. Digitale vaardigheden (Word, internet, email) lees meer…