Colofon

Voor vragen over de website
Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o.
T.a.v. webredactie
Postbus 38156
6503 AD Nijmegen
E-mail: website@reumanijmegen.nl

Webredactie
De redactie van deze site is de verantwoordelijkheid van de communicatiecommissie van de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. De eindredactie ligt bij Patricia Pennings. Heeft u suggesties voor onze website? Laat het ons weten via website@reumanijmegen.nl.

Grafische vormgeving
In opdracht van de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. heeft Demare het ontwerp van de website gemaakt.

Fotografie
De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. behoudt alle rechten op de foto’s, tenzij anders vermeld.