Meedoen-Regeling 2018

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen. Deze regeling biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om financieel gedeeltelijk ondersteund te worden in het volgen van activiteiten met een sportieve, educatieve, sociale of culturele grondslag. De gemeente stelt hiervoor per persoon een bedrag van maximaal € 150 euro beschikbaar.

Heeft u recht op de Meedoen-regeling? Dan kunt u uw vergoeding ook besteden aan uw sport/zwemactiviteiten bij onze vereniging.


Veelgestelde vragen

  • Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?

Voor mensen met een laag inkomen, tot net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben, maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben. Studenten zijn uitgesloten.

  • Mogen jongeren ook meedoen aan de regeling?

Nee. De regeling geldt alleen voor personen vanaf 18 jaar (studenten zijn uitgesloten). Voor jongeren zijn er andere regelingen, zoals bijvoorbeeld via Stichting Leergeld.

  • Hoe lang is de regeling geldig?

U mag het hele jaar door starten met uw activiteit, maar uiterlijk op 31 december 2018 (de activiteit mag doorlopen in 2019).

  • Hoe werkt de Meedoen-regeling voor deelnemers?

Als u in aanmerking komt voor de meedoen regeling, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u digitaal of per post opsturen en is de vinden op de website van de Meedoen Regeling 2018.

De gemeente kijkt vervolgens of u aan de voorwaarden (o.a. inkomen) voldoet. De gemeente stuurt u zo snel mogelijk (maximaal 8 weken) een brief met het besluit. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u met die brief naar een van de deelnemende organisaties (zoals de RPV Nijmegen e.o.) gaan om u aan te melden (bijvoorbeeld voor de beweeggroepen in het water of op muziek).

Na uw aanmelding betaalt de gemeente het geld voor uw gekozen activiteit of cursus rechtstreeks aan de organisatie. U hoeft hier niets voor te doen.

U krijgt maximaal € 150,- . Kiest u 1 of meer activiteiten die goedkoper zijn, dan vervalt de rest van het geld. Kiest u voor een duurdere activiteit, dan betaalt u het extra geld zelf aan de organisatie. U krijgt geen geld terug als u uw cursus niet afmaakt of het tegoed niet opmaakt.

  • Hoe werkt de regeling bij de RPV Nijmegen?

Deelnemers woonachtig in Nijmegen (en die dus deelnemen vanuit de Meedoen-regeling in Nijmegen) kunnen zich met een goedkeuringsbrief van de gemeente voor de Meedoen-regeling 2018 bij de RPV melden in ruil voor een vergoeding van de zwem- en sportactiviteiten die vanuit de RPV worden aangeboden. Wij verzamelen de originele brieven van de deelnemers samen met een kopie van hun legitimatiebewijs en sturen deze één keer in de maand naar de gemeente. De gemeente keert voor elke RPV deelnemer 150 euro aan de RPV uit. Hier betalen wij per deelnemer de beweegactiviteiten van totdat het maximum van 150 euro is bereikt. Vanaf dat moment betaalt de deelnemer zelf weer voor de beweegactiviteiten vanuit de automatische incasso.

  • Ik wil de Meedoen-regeling gebruiken voor de RPV Nijmegen, hoe doe ik dat?

U kunt uw originele brief van de Meedoen-regeling samen met een kopie van uw legitimatiebewijs per post bij ons indienen. Let op! Bewaar een kopie uw brief wel:

RPV Nijmegen e.o.
T.a.v. Yvonne Jansen-Langeland
Postbus 38156 6503 AD Nijmegen

  • Als de gemeente de regeling verlengt, komt u dan automatisch in aanmerking voor een vervolg?

Als de regeling wordt verlengd, moet u zich opnieuw aanmelden. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.

  • Heeft u nog andere vragen?

Mail naar meedoen@nijmegen.nl of bel 14024.