Meedoen-Regeling 2022

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Nijmegen, Heumen en Beuningen. Deze regeling biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om financieel gedeeltelijk ondersteund te worden in het volgen van activiteiten met een sportieve, educatieve, sociale of culturele grondslag. De gemeente stelt hiervoor per persoon een bedrag beschikbaar.

Heeft u recht op de Meedoen-regeling? Dan kunt u uw vergoeding ook besteden aan uw sport-/zwemactiviteiten bij onze vereniging.

Veelgestelde vragen

  • Voor wie is de Meedoenregeling bedoeld?

Voor mensen met een laag inkomen, tot net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben, maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben. Studenten zijn uitgesloten.

  • Mogen jongeren ook meedoen aan de regeling?

Nee. De regeling geldt alleen voor personen vanaf 18 jaar (studenten zijn uitgesloten). Voor jongeren zijn er andere regelingen, zoals bijvoorbeeld via Stichting Leergeld.

  • Hoe werkt de Meedoen-regeling voor deelnemers?

Als u in aanmerking komt voor de meedoen regeling, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente kijk op de website van de Meedoen Regeling.

Meedoenregeling Gemeente Nijmegen: Meedoenregeling

Meedoenregeling Gemeente Heumen vanaf 1 januari 2022 bekend onder de naam het Heumenstegoed. Heumenstegoed

Meedoenregeling Gemeente Beuningen: Meedoenregeling

Kiest u voor een duurdere activiteit, dan moet u de extra kosten zelf betalen aan de organisatie. U krijgt geen geld terug als u uw cursus niet afmaakt of het tegoed niet opmaakt

  • Hoe werkt de regeling bij de RPV Nijmegen?

Deelnemers woonachtig in de gemeente Nijmegen, Heumen en Beuningen kunnen een aanvraag indienen via de website van hun gemeente.

Na het aanvragen ontvangt u een toekenningsbrief of mail.

Daarna kunt u zich Deelnemers woonachtig in Nijmegen (en die dus deelnemen vanuit de Meedoen-regeling in Nijmegen) kunnen zich met de toekenningsbrief met activatiecode van de gemeente aanmelden voor een zwem- en/of sportactiviteit die vanuit RPV worden aangeboden. Wij verzamelen de originele brieven van de deelnemers samen met een kopie van het legitimatiebewijs en sturen deze één keer in de maand naar de gemeente. De gemeente keert voor elke RPV deelnemer 150 euro aan de RPV uit. Hiervan betalen wij per deelnemer de beweegactiviteiten totdat het maximum van 150 euro is bereikt. Vanaf dat moment betaalt de deelnemer zelf weer voor de beweegactiviteiten vanuit de automatische incasso.

  • Ik wil de Meedoen-regeling gebruiken voor de RPV Nijmegen, hoe doe ik dat?

U kunt uw originele toekenningsbrief met activatiecode van de Meedoen-regeling per post met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar onderstaand adres. Let op! Bewaar een kopie van uw toekenningsbrief.

RPV Nijmegen e.o.
T.a.v. Yvonne Jansen-Langeland
Postbus 38156 6503 AD Nijmegen

  • Als de gemeente de regeling verlengt, komt u dan automatisch in aanmerking voor een vervolg?

Als de regeling wordt verlengd, moet u zich opnieuw aanmelden. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.