Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. kan voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mocht u een fout constateren, dan verzoeken wij u dit te melden via website@reumanijmegen.nl.

Externe links
De website bevat links naar websites van andere organisaties en instellingen. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Hyperlinks
Plaatsing van hyperlinks naar (delen van) deze site is toegestaan. Daarbij moeten wel de volgende regels in acht worden genomen:

  • Het is toegestaan tekstfragmenten van deze site over te nemen, mits daarbij een hyperlink aangebracht is naar het oorspronkelijke artikel, het fragment maximaal 50 woorden telt, de kop van het artikel overgenomen is en het fragment vergezeld is van een duidelijke bronvermelding.
  • Het is toegestaan thumbnails van foto’s van deze site te maken, mits daarbij een hyperlink is aangebracht naar het bijbehorende artikel van deze site en de thumbnail vergezeld is van de bronvermelding Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. Als er foto’s worden overgenomen waarvan de rechten niet bij de Reumapatiëntenvereniging, maar bij derden berusten, dan gebeurt dit geheel voor eigen rekening en risico en vrijwaart u Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. voor eventuele claims van derden in verband met dit gebruik.

 

Ingezonden reacties, foto’s en plaatsing van content op de website

  • Lezers die artikelen, reacties of foto’s ter publicatie insturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending of plaatsing geeft u de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. toestemming om de door u ingezonden content openbaar te maken en zowel in gedrukte als digitale vorm te gebruiken, eventueel in aangepaste vorm. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. behoudt het recht ingezonden materiaal niet te plaatsen.
  • U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door u aangeleverde content. Het is niet toegestaan foto’s te plaatsen of in te zenden zonder toestemming van de rechthebbende (fotograaf) en eventueel geportretteerden. U vrijwaart de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. van alle schade en kosten die de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. lijdt of maakt in verband met eventuele claims van derden ter zake van deze door u geplaatste dan wel toegezonden content.