Jouw leven met reuma

Onze eerste nieuwe activiteit die we bedacht hebben: We gaan bloemschikken!

Thema van de dag is: BUITEN, NATUUR en BLOEMEN.

We hebben hiervoor ruimte gereserveerd op maandag 2 mei, in het “wijkcentrum Hatert”, Couwenbergstraat 22, Nijmegen.

Het begint om half 2 en we kunnen doorgaan tot half 5.

De cursus wordt gegeven door de, voor de Nijmegenaren bekende, Janske Polman van Polmanbloemen.

De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 voor leden en partnerleden, voor een introducé € 25,00. Hier zit uiteraard een kopje koffie /thee bij en alle materialen.

U kunt zich inschrijven door als eerste een mail te sturen naar activiteiten@reumanijmegen.nl. Vervolgens zorgt u voor de betaling op rekeningnummer NL66RABO0122647025 o.v.v. Bloemschikken.

Heeft u geen email kunt u bellen met Monique: 06-40326403

Na deze twee stappen is u inschrijving definitief.

Let op!
Bij een te grote opkomst zullen wij de groep in tweeën
moeten delen en wordt de tweede datum woensdag 4 mei.
Mocht dit aan de orde zijn krijgt u hierover uiteraard bericht.

Graag tot dan.

Monique en Jacky

Datum: woensdagavond 20 april 2022
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Locatie: Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN NIJMEGEN Tel.: 024 – 377 24 60
Buslijn 6, Halte Winkelcentrum Notenhout

 

Agenda:
19.30 uur Inloop.
20.00 uur Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen ALV 2021.
 3. Jaarverslag 2021.
 4. Aftredende bestuursleden volgens rooster van aftreden:
  Ineke Huilmand: herkiesbaar
  Nellien Lamers: herkiesbaar
  Procedure stemming: bij hand opsteken.
 5. Financieel verslag 2021, kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Aansluitend:

Tijd voor gezellig samenzijn met drankje.

U bent allen van harte welkom.

De afgelopen dagen zijn vrijwel alle activiteiten van onze vereniging opgestart. We kunnen gelukkig ook weer beginnen met de Bingo!

Donderdag 10 februari in het Wijkcentrum Hatert.

De mandjes zijn weer tot de rand toe gevuld voor de spelers en staan klaar. Dus, grijp je jas en kom 10 februari naar het wijkcentrum en speel mee!