Datum: woensdagavond 20 april 2022
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Locatie: Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN NIJMEGEN Tel.: 024 – 377 24 60
Buslijn 6, Halte Winkelcentrum Notenhout

 

Agenda:
19.30 uur Inloop.
20.00 uur Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen ALV 2021.
 3. Jaarverslag 2021.
 4. Aftredende bestuursleden volgens rooster van aftreden:
  Ineke Huilmand: herkiesbaar
  Nellien Lamers: herkiesbaar
  Procedure stemming: bij hand opsteken.
 5. Financieel verslag 2021, kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Aansluitend:

Tijd voor gezellig samenzijn met drankje.

U bent allen van harte welkom.

Wanneer
16 april 2022.
Waar
Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Lent.
Tijd
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
De brunch duurt tot 16.00 uur.

Kosten
Leden en partnerleden betalen € 22,50.
Een introduce betaald € 32,50.

Aanmelden
Uiteraard dient u zich wel aan te melden bij activiteiten@reumanijmegen.nl. Zodra u de betaling heeft
gedaan bij onze penningmeester op rekening nummer
NL66RABO0122647025 o.v.v. Paasbrunch is uw inschrijving
definitief.

Dus heerlijk genieten…van het eten en de muziek.
Wij zijn er niet om u te verwelkomen maar we wensen u wel
een gezellige middag. Wij hopen dat u een smakelijke lunch
heeft.
Monique & Jacky

De afgelopen dagen zijn vrijwel alle activiteiten van onze vereniging opgestart. We kunnen gelukkig ook weer beginnen met de Bingo!

Donderdag 10 februari in het Wijkcentrum Hatert.

De mandjes zijn weer tot de rand toe gevuld voor de spelers en staan klaar. Dus, grijp je jas en kom 10 februari naar het wijkcentrum en speel mee!