Iedereen kan reuma krijgen op elke leeftijd. Reuma is nog niet te genezen en mensen proberen van alles om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk. Er bestaan veel vormen van reuma en niet alleen ouderen krijgen reuma zo’n 60% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar.

Steun ons

Onze vereniging telt inmiddels ruim 1100 leden en draait dankzij de inzet van vrijwilligers. Om onze activiteiten voor alle leden, ongeacht inkomen of medische achtergrond, toegankelijk te houden, is financiële ondersteuning van harte welkom. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben geen winstoogmerk. Dit betekent dat eventuele donaties van uw kant alleen worden besteed aan de reumagerelateerde activiteiten die onze vereniging uitvoert.

Met je eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie help je ons om onze activiteiten uit te voeren, die ten goede komen aan mensen met reuma, zoals:

  • met korting beoefenen van beweegprogramma’s zoals hydrotherapie, Reuma Sportief, BOM en Tai Chi.
  • het bieden van lotgenotencontact, zodat mensen met reuma, maar ook de partners en kinderen, elkaar ontmoeten zoals via het Reumacafé, Bingo

Via deze link gaat u naar het donatieformulier Steun ons
U kunt uw financiële bijdrage ook zelf overmaken op Rabobank 1226 470 25 t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. te Nijmegen.

Je bijdrage maakt een wereld van verschil voor ons werk en voor mensen met reuma!

Iedereen kan donateur worden: jijzelf, je partner, je familie, je vrienden, je bedrijf of het bedrijf waar je werkt …

lees meer…

Onze eerste nieuwe activiteit die we bedacht hebben: We gaan bloemschikken!

Thema van de dag is: BUITEN, NATUUR en BLOEMEN.

We hebben hiervoor ruimte gereserveerd op maandag 2 mei, in het “wijkcentrum Hatert”, Couwenbergstraat 22, Nijmegen.

Het begint om half 2 en we kunnen doorgaan tot half 5.

De cursus wordt gegeven door de, voor de Nijmegenaren bekende, Janske Polman van Polmanbloemen.

De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 voor leden en partnerleden, voor een introducé € 25,00. Hier zit uiteraard een kopje koffie /thee bij en alle materialen.

U kunt zich inschrijven door als eerste een mail te sturen naar activiteiten@reumanijmegen.nl. Vervolgens zorgt u voor de betaling op rekeningnummer NL66RABO0122647025 o.v.v. Bloemschikken.

Heeft u geen email kunt u bellen met Monique: 06-40326403

Na deze twee stappen is u inschrijving definitief.

Let op!
Bij een te grote opkomst zullen wij de groep in tweeën
moeten delen en wordt de tweede datum woensdag 4 mei.
Mocht dit aan de orde zijn krijgt u hierover uiteraard bericht.

Graag tot dan.

Monique en Jacky

 

 

 

 

Nieuwe behandeling kapot kraakbeen komt stap dichterbij

Het onderzoek naar reparatie van kraakbeen in de knie met een injecteerbare hydrogel is in een belangrijke nieuwe fase beland. In maart is bij de eerste patiënt als proef de gel in het kniegewricht geïnjecteerd. Dat is een mooie nieuwe mijlpaal na jaren van onderzoek naar de juiste samenstelling van de gel en de toepasbaarheid ervan. De studie moet uitwijzen of deze hydrogel in staat is om kraakbeendefecten ontstaan na bijvoorbeeld een (sport)ongeval langdurig te herstellen.

Interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Meer informatie, voorwaarden en aanmelden kan via deze link.