Jouw leven met reuma

About Redactie

 • Wanneer: Woensdag 24 augustus 2022.
  Locatie: Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ, Nijmegen.
 • Aanvang: Tussen 10.30-11.00 uur.
  In de ruimte meteen aan de rechterkant van de hal vindt ontvangen wij jullie.
 • Bij de balie ontvang je een toegangsbandje waarmee je ook je kluisje kunt bedienen. Men kan ook om gratis badslippers vragen.
  Mocht je op het aangegeven tijdstip niet aanwezig kunnen zijn, mag je later op de dag instappen mits je dit van te voren even bij ons meldt.
 • Eindtijd: de hele dag en avond tot 23.30 uur.
 • Kosten
  € 11,25 p.p. voor leden en partnerleden.
  € 22,50 p.p. voor maximaal één introducé per lid.
  Een badjas kunt u huren (voor € 8,95) of zelf meenemen.
  Alle andere kosten zoals parkeren, eten, drinken en eventuele behandelingen zijn voor eigen rekening
 • Aanmelden
  Dit tot uiterlijk 22 augustus per mail activiteiten@reumanijmegen.nl of telefonisch op tel nr. 06-40326403.
 • Betaling
  Ná de aanmelding per mail of telefoon op rekening
  NL66 RABO 0122647025 t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. met in de omschrijving: Sanadome, je eigen naam en eventueel de naam van het partnerlid of je introducé.

Wij hopen jullie allen weer te ontmoeten in het Sanadome.
Monique van Nistelrooij & Jacky de Waal

UITNODIGING

Beste leden,

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken.

Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen haakt op deze behoefte in door, in samenwerking met de St. Maartenskliniek, een ReumaCafé op te richten. Deelname is gratis.

Wat is het ReumaCafé? lees meer…

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan. Onderstaande zwemgroepen hebben geen hydrotherapie in de periode:

Vanaf maandag 18 juli t/m vrijdag 12 augustus:

St. Maartenskliniek Nijmegen, Zwembad Dukenburg Nijmegen

Vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 19 augustus:

Zwembad De Plons, Beuningen

De gehele maand augustus:

Sportfondsenbad West, Nijmegen