Jouw leven met reuma

Het Reumafonds verandert van naam: voortaan heet het fonds ReumaNederland. De nieuwe naam past bij de koers die een aantal jaren geleden is ingezet: van een traditioneel fonds dat vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert naar een moderne patiëntenorganisatie die zich inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Lees in onderstaande ook het persbericht.  lees meer…

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. In het regeerakkoord schreef het kabinet het beleid aan te zullen passen. Wat de Wmo betreft lijkt de regering de daad bij het woord te voegen. De eveneens aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. Lees in onderstaande het nieuwsbericht van Ieder(in).
lees meer…