Onze eerste nieuwe activiteit die we bedacht hebben: We gaan bloemschikken!

Thema van de dag is: BUITEN, NATUUR en BLOEMEN.

We hebben hiervoor ruimte gereserveerd op maandag 2 mei, in het “wijkcentrum Hatert”, Couwenbergstraat 22, Nijmegen.

Het begint om half 2 en we kunnen doorgaan tot half 5.

De cursus wordt gegeven door de, voor de Nijmegenaren bekende, Janske Polman van Polmanbloemen.

De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 voor leden en partnerleden, voor een introducé € 25,00. Hier zit uiteraard een kopje koffie /thee bij en alle materialen.

U kunt zich inschrijven door als eerste een mail te sturen naar activiteiten@reumanijmegen.nl. Vervolgens zorgt u voor de betaling op rekeningnummer NL66RABO0122647025 o.v.v. Bloemschikken.

Heeft u geen email kunt u bellen met Monique: 06-40326403

Na deze twee stappen is u inschrijving definitief.

Let op!
Bij een te grote opkomst zullen wij de groep in tweeën
moeten delen en wordt de tweede datum woensdag 4 mei.
Mocht dit aan de orde zijn krijgt u hierover uiteraard bericht.

Graag tot dan.

Monique en Jacky