We hebben we een formele verklaring ontvangen dat onze vereniging lid is van de vereniging Ieder(in).

 

Deze verklaring is (soms) nodig omdat sommige zorgverzekeraars extra eisen stellen aan patiëntenverenigingen waarvan de leden hun contributie via de aanvullende zorgverzekering vergoed willen krijgen.

Iederin_Bewijs van lidmaatschap RPV Nijmegen

Nadat u op de link hebt geklikt, klikt u vervolgens op het document dan wordt hij leesbaar. U kunt het document printen of opslaan voor de zorgverzekering.