Op 7 juni jl. is mevrouw Ans Verouden overleden. Zij was sinds 1997 lid van onze vereniging. Mevrouw Verouden had aangegeven dat zij graag een donatie voor onze vereniging wilde i.p.v. bloemen. Met haar vriendelijke gebaar is er € 861,62 opgehaald voor onze vereniging. Hiervoor zijn wij mevrouw Verouden en haar familie en vrienden zeer dankbaar. De inkomsten zullen ten goede komen aan de activiteiten voor onze leden.

Ans VeroudenMevrouw Verouden nam als lid van onze vereniging deel aan het zwemmen in de St. Maartenskliniek tot ongeveer 2014, toen ging het deelnemen aan de zwemlessen niet meer. Wij zijn namens onze vereniging naar de uitvaartdienst geweest, waar mevrouw Verouden is herdacht met mooie herinneringen.

 

 

 

Mevrouw Verouden had aangegeven dat ze graag een donatie voor de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o wilde i.p.v. bloemen. Het opgehaalde donatiebedrag, ten bate van de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o was € 861,62. Wij hebben de familie van harte bedankt voor hun geste en zullen zorgen voor een goede besteding van de donatie aan activiteiten voor de leden.

Wij wensen de familie nogmaals heel veel sterkte met het overlijden van Ans Verouden en de verwerking van haar verlies.
Bestuur RPV Nijmegen e.o