Zoals u in de brief van afgelopen maand hebt kunnen lezen zijn al onze activiteiten & jaarvergadering tot nader order opgeschort in verband met de Coronacrisis

Nijmegen, maart 2020

Lieve leden,

Afgelopen week is bij u onze nieuwe nieuwsbrief op de deurmat gevallen. Bij het ter perse gaan van dit nummer wisten wij nog niet dat wij als RPV ook getroffen zouden worden door de gevolgen van het Coronavirus.

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart jl. hebben wij als bestuur moeten besluiten, dat al onze activiteiten de aankomende tijd helaas niet door kunnen gaan. Wij willen u, door middel van deze brief, hiervan op de hoogte brengen.

Alle beweeggroepen zijn al gestopt tot nader order. De gemiste lessen zullen worden verrekend door de penningmeester wanneer duidelijk is wanneer de lessen weer kunnen beginnen. Nu hebben we ook de andere activiteiten helaas moeten annuleren.

Dat zijn:      

20 april        Nijmegen in Beeld

22 april        Onze Algemene Leden Vergadering

12 mei         Het Sanadome

14 mei         Het symposium in de St. Maartenskliniek

De Algemene Leden Vergadering zullen we verplaatsen naar later in het jaar. Een melding daarvan volgt in een latere nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen dan zijn wij natuurlijk altijd te bereiken op onze mailadressen en telefoonnummers die u vindt in onze nieuwsbrief.

Hoewel 2020 voor iedereen onzeker is gestart hopen wij dat zowel u als wij het jaar toch nog goed kunnen gaan afsluiten met ons feest op 07 november a.s. t.g.v. ons 45 jarig bestaan.

U kunt in onze volgende nieuwsbrief, die half mei gaat verschijnen, meer lezen over eventuele latere activiteiten.

Verder wensen wij u het allerbeste in deze moeilijke tijd, en hopelijk blijft u allemaal gezond.

Een warme groet,

Van het bestuur van Reuma Patiënten Vereniging Nijmegen e.o.

Ineke Huilmand, Interim voorzitter en coördinator beweeggroepen

Nellien Lamers, Secretaris en ledenadministratie

Yvonne Janssen, Penningmeester

Monique Leseman Activiteiten

Aggie de Ruiter, Activiteiten

Machteld Castelijns, Nieuwsbrief