Ons Aanbod

Ons aanbod is erg breed en bestaat onder andere uit: beweegactiviteiten, juridische helpdesk, informatiebijeenkomsten, nieuwsbrief, evenementen & workshops en belangenbehartiging.

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoen-regeling 2018. Dit maakt het ook voor mensen met een beperkt budget mogelijk om deel te nemen aan onze activiteiten.

Beweegactiviteiten

Bewegen is van groot belang wanneer je reuma hebt. Bewegen leidt tot minder stijfheid in de gewrichten en houdt de spieren sterk en soepel. Onze vereniging biedt meerdere sportmogelijkheden op verschillende locaties in de regio. Deelname aan onze beweeg-activiteiten is mogelijk wanneer u lid bent van de vereniging en een reumatische aandoening heeft. Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met uw arts om te kijken welke vorm van bewegen het beste bij u past.

Als u interesse heeft in één van onze beweegactiviteiten, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator, die samen met u naar de mogelijkheden kijkt.

Coördinator: Ineke Huilmand
bewegen@reumanijmegen.nl
RPV Nijmegen
T.a.v. Coördinator Bewegen: Ineke Huilmand
Postbus 38156
6503AD Nijmegen

Informatiebijeenkomsten

Onze vereniging organiseert een aantal keren per jaar een gratis informatiebijeenkomst met onze partners in de Sint Maartenskliniek Nijmegen en het UMC Sint Radboud. Steeds staat een reuma gerelateerd onderwerp centraal waar een medisch deskundige (reumatoloog, onderzoeker, fysiotherapeut, reumaconsulent, reumaverpleegkundige) over spreekt. Er is tussendoor voldoende ruimte voor het stellen van vragen. U staat als patiënt centraal.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u lid bent van onze vereniging, ontvangt u 6 maal per jaar per post de nieuwsbrief. Hierin staat medische informatie van deskundigen over type aandoeningen, medicatie mogelijkheden en lopend onderzoek. Ook juridisch advies over vergoedingen, eigen bijdragen en verzekeringen krijgt de aandacht. En natuurlijk is er ruimte voor persoonlijke verhalen, tips voor een gezonde voeding en blijft u op de hoogte van komende evenementen. naar boven

 

Evenementen en Workshops
Onze vereniging organiseert meerdere keren per jaar leuke evenementen waar u als lid met korting of gratis aan deel kunt nemen. De activiteiten variëren van een gezellige pannenkoekenlunch of Kerstviering tot een compleet verzorgde dagtrip. Ook staan wij in samenwerking met het Reumafonds op sportieve wijze stil bij Wereldreumadag op 12 oktober.

Met de Nieuwsbrief en de Activiteitenkalender op de website houden wij u op de hoogte van de naderende evenementen.

Middels het invullen en opsturen van de antwoordkaart in de nieuwsbrief of via de mail kunt u uw deelname doorgeven. Uw aanmelding wordt geactiveerd wanneer u het betreffende bedrag heeft overgemaakt op ons rekeningnummer. naar boven


Bingo

Voor onze leden organiseren wij zo goed als iedere maand een bingomiddag. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar het belangrijkste is natuurlijk dat u op een ongedwongen manier in contact komt met andere leden. U kunt een rondje meedoen op de volgende locatie:

Wijkcentrum Hatert
Adres: Couwenbergstraat 22, Nijmegen
Coordinator: Wilma Koolen-Bouwman
Tel: 024-6411206
Dag: tweede donderdag van de maand
Tijd: 14:00-16:00 naar boven

 


Belangenbehartiging

  • De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad

Onze patiëntenvereniging is lid van de Chronisch Zieken en Gehan-dicaptenraad (de CG-raad). Dit is een overkoepelend orgaan voor honderden landelijke en regionale organisaties die zich bezighouden met mensen met een chronische ziekte of handicap. Wij voeren meerdere keren per jaar overleg zodat wij uw stem kunnen laten horen.

  • De Sint Maartenskliniek

Vanaf maart 2012 organiseren wij informatieavonden in samen-werking met de Sint Maartenskliniek. Daardoor is er een continue communicatie tussen onze organisatie en de reumatologen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten in de Sint Maartenskliniek.

Twee maal per jaar voert het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek met de Patiënten Advies Raad (PAR), onze Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o., de Reumapatiënten-verenigingen Venray e.o. en Land van Cuijk en de FES overleg over de jaarlijkse plannen en de al dan niet behaalde doelstellingen van het reumacentrum van de Sint Maartenskliniek. Onze vereniging is ook vertegenwoordigd in de PAR. Tijdens de vergaderingen krijgen wij de gelegenheid om van gedachten te wisselen over een verschei-denheid van onderwerpen die ook onze leden aangaan zoals: hoe om te gaan met klachten, een sms service voor patiënten, informatie-bijeenkomsten die gegeven worden door artsen en de komst van E-health.

  • Het UMC Sint Radboud

Vanaf eind 2012 organiseren wij ook informatieavonden in samen-werking met het UMC Sint Radboud. Ook hierdoor blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen wij de sentimenten die leven bij onze leden terugkoppelen met het ziekenhuis. naar boven