Helpt u mee onze zorg persoonsgerichter te maken?
Patiënten gezocht voor contact met studenten Geneeskunde
Patiënten willen graag dat er rekening gehouden wordt met hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Dat een arts goed luistert. Dat ze door hun dokter gezien worden als een persoon, die meer is dan zijn of haar ziekte of aandoening.
Bij het Radboudumc noemen we dat persoonsgerichte zorg.
Bent u diegene die een student inzicht wilt geven in uw chronische aandoening en de gevolgen daarvan? Bent u bereid tot persoonlijke contact met een student om hem een kijkje in uw leven te geven?
Onderstaande studenten komen graag met u in contact:
emma.lassche@ru.nl
lucas.blom@ru.nl
loeki.sterkenburg@ru.nl
rogier.hak@ru.nl
esmee.grootkoerkamp@ru.nl
michelle.veldhuis@ru.nl
luuk.maat@ru.nl

Dit betekent:
▪ Dat u ongeveer een keer in de zes weken een contactmoment van ongeveer een uur
met uw student heeft, met maximaal 8 contacten per jaar. Tenminste twee van deze contacten vinden plaats in uw thuissituatie en tenminste twee tijdens het contact met een zorgverlener (specialist, huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of andere zorgverlener).
▪ Dat de student een keer met u mee kan kijken tijdens uw bezigheden, zoals (vrijwilligers)werk, sport of een andere activiteit.
▪ Dat u de student vertelt hoe u het contact met hem/haar heeft ervaren
Wat levert het u op?
Meedoen aan het BYOP-programma (Bring Your Own Patiënt) betekent:
▪ Dat u in de gelegenheid bent om datgene wat u belangrijk vindt over te brengen aan studenten geneeskunde.
▪ Dat u nieuwe artsen inzicht geeft in wat het van mensen vraagt om met een chronische of langdurige ziekte te leven.
▪ Dat u ze bewust maakt wat persoonsgerichte zorg voor u betekent.
Daarnaast zien wij BYOP-patiënten als vrijwilligers van het Radboudumc. Uw student zorgt ervoor dat u wordt aangemeld bij onze vrijwilligersorganisatie. Hier zitten voor u geen verplichtingen aan vast. Als vrijwilliger komt u in aanmerking voor een Radboudumc
kerstattentie, verder ontvangt u onze ziekenhuiskrant ‘Radbode’ en kunt u lid worden van de personeelsvereniging.