Welke activiteiten hebben wij als vereniging het afgelopen jaar georganiseerd? En hoe staan onze financiën er eigenlijk voor? Hoeveel financiële speelruimte is er dit jaar voor nieuwe ideeën? Kom op woensdagavond 24 april naar Wijkcentrum ‘t Hert in Nijmegen. Laat u informeren en geef gerust ook uw mening.

 • 20.00 uur: Inloop
 • 20.30 uur: Opening
 • Bespreken documenten: 
  • Mededelingen Voorzitter
  • Verslag ALV 25-4-2018
  • Jaarverslag 2018
  • Jaarrekening 2018
  • Verslag Kascommissie en decharge penningmeester
  • Voorstel herbenoeming: bestuurslid Y. Jansen
   Procedure stemming: schriftelijk
 • Begroting 2019
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Aansluitend tijd voor een gezellig hapje en een drankje

Praktische details

Wat? Algemene Ledenvergadering
Voor wie? Leden van onze vereniging
Wanneer? Woensdagavond 24 april
Waar? Wijkcentrum ‘t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS, Nijmegen
Hoe laat? 20.00-22.00 uur
Vergaderstukken? Deze kunt u vanaf 3 april opvragen via: secretariaat@reumanijmegen.nl

U bent van harte welkom!

Bestuur Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o.

Lopen