Eind april besloten twee bestuursleden van onze vereniging om af te treden. In onderstaande leggen zij ieder uit waarom zij deze beslissing hebben genomen. 

Aftreden voorzitter

Beste leden,

Hierbij laat ik u weten, dat ik op de algemene ledenvergadering op 24 april jl. ben afgetreden als voorzitter van de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. Ik heb mij de afgelopen 8 tot 9 jaar met hart en ziel ingezet voor de Vereniging. Helaas heb ik het afgelopen jaar moeten ervaren, dat de druk vanuit het fonds ReumaNederland steeds groter werd op het bestuur. Dat resulteerde in mails, waarin van de RPV Nijmegen zaken werden geëist, die niet bij de vereniging thuis hoorden. De kwestie werd steeds sterker gespeeld op mij als voorzitter, omdat ik ook landelijk actief ben. Er werd van mij verwacht dat ik op landelijk niveau zaken zou aanpassen, die het fonds niet zinde. Er werd ook aangegeven, dat de RPV achter een besluit stond, dat in ons bestuur nooit besproken was. Het fonds ReumaNederland dreigde daarop de samenwerkingsactiviteiten/incl. financiering op te schorten.

Onze taak is om ons in te zetten voor mensen met reuma in onze regio, datgene waar wij ook voor stonden. Uiteindelijk leidde dit alles tot een plan vanuit 4 bestuursleden buiten een bestuurslid en mij om. Helaas kon ik mij daarmee niet verenigen. Het heeft mij doen besluiten op te stappen, omdat ik mijn functie niet meer naar behoren kon uitoefenen. Ik wil u hierbij bedanken voor de steun in de jaren, dat we deze vereniging verder mee tot een bloeiende vereniging gebracht hebben en wens u als leden een goede toekomst toe.

Gerardine Willemsen

Aftreden  Bestuurslid Website

Beste leden,

Op deze wijze wil ik jullie laten weten dat ik heb besloten om mijn bestuursfunctie voor de RPV Nijmegen neer te leggen. Ik liep al een tijdje rond met deze gedachte maar wist niet goed wanneer het echte moment dan daar zou zijn. Dat moment is nu.

Allereerst is het simpelweg tijd om één bordje van alle bordjes die ik hoog hou los te laten. Sinds mijn vader een paar weken geleden plotseling ziek werd, besef ik mij weer goed hoe kostbaar het leven is en dat tijd vrijmaken voor familie en vrienden zo belangrijk is.

Wat in mijn keuze ook heeft meegespeeld, is dat onze RPV werd betrokken bij een discussie die zich op landelijk niveau afspeelt. Ons RPV bestuur besloot zich niet te willen inmengen in de discussie tussen landelijke organisaties, maar deze beslissing leverde een mogelijke financiële sanctie op voor onze RPV. Dat ging mij aan het hart. Ik ben ontzettend trots op het hele bestuur van de RPV Nijmegen. Wat werkt iedereen ontzettend hard om het beste voor mensen met reuma te bieden. Ons bestuur houdt een prachtige vereniging draaiende! Het voelde dan ook beter om mijn bestuursfunctie bij de RPV op te zeggen. Zo ben ik er in ieder geval niet debet aan dat de RPV als gevolg van twee-petten betrokken raakt in een landelijke discussie waar zij niet in thuis hoort.

Natuurlijk zal ik mijn werkzaamheden voor de RPV niet op stel en sprong laten vallen. De website van de RPV zal ik tot uiterlijk eind december 2019 blijven onderhouden tenzij de RPV eerder iemand vindt die deze werkzaamheden zou willen oppakken.

Gelukkig hoef ik niet definitief afscheid van jullie te nemen. Ik zal mijn column voor de nieuwsbrief blijven schrijven. Niet als vrijwilliger, medewerker, vertegenwoordiger of iemand met 1,2,3 of tig petten voor welke organisatie dan ook, maar simpelweg als mens. Een mens die jullie een hart onder de riem wil steken, om ook met reuma het beste uit het leven te halen. Het ga jullie goed!

Patricia Pennings