Op woensdag 24 april j.l. hebben wij onze Algemene Leden Vergadering gehouden. Daarin heeft onze voorzitter, mevrouw Gerardine Willemsen, er zelf voor gekozen om af te treden.

Wij gaan nu op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wij zullen er, als huidig bestuur, alles aan doen om het programma en de activiteiten voor onze leden gewoon te blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Reumapatiënten Vereniging Nijmegen e.o.