UITNODIGING

Beste leden,

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken.

Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen haakt op deze behoefte in door, in samenwerking met de St. Maartenskliniek, een ReumaCafé op te richten. Deelname is gratis.

Wat is het ReumaCafé? Het ReumaCafé is een ontmoetingsplaats voor reumapatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken. Bij elk ReumaCafé staat een thema centraal. Een of meerdere sprekers geven hierover een presentatie en een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Thema: reumatoïde artritis (RA)

Sprekers:

  • Karen Bevers, reumatoloog en medische manager St. Maartenskliniek
  • Een patiënt met RA zal over het leven met deze aandoening vertellen

Na de pauze worden vragen van de bezoekers aan het panel gesteld. Uiteraard is er ruime gelegenheid om te pauzeren, ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestand te bezoeken.

Locatie:

  • St. Maartenskliniek, Hengstdal 3 6574 NA Ubbergen
  • Q-zalen, via de lift bereikbaar
  • Ontvangst vanaf 18:30 uur
  • Het programma start om 19:00 uur tot ongeveer 21:00 uur

Inschrijven:

  • per mail aan activiteiten@reumanijmegen.nl onder vermelding van uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, het aantal personen en de datum waarop u wilt komen (22 september)
  • Telefonisch (Monique) 06 – 40326403