Wanneer
16 april 2022.
Waar
Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Lent.
Tijd
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
De brunch duurt tot 16.00 uur.

Kosten
Leden en partnerleden betalen € 22,50.
Een introduce betaald € 32,50.

Aanmelden
Uiteraard dient u zich wel aan te melden bij activiteiten@reumanijmegen.nl. Zodra u de betaling heeft
gedaan bij onze penningmeester op rekening nummer
NL66RABO0122647025 o.v.v. Paasbrunch is uw inschrijving
definitief.

Dus heerlijk genieten…van het eten en de muziek.
Wij zijn er niet om u te verwelkomen maar we wensen u wel
een gezellige middag. Wij hopen dat u een smakelijke lunch
heeft.
Monique & Jacky