Jouw leven met reuma

v

Onze jaarvergadering van 22 april is helaas niet doorgegaan door de Corona crisis.

We willen nu de vergadering gaan plannen half oktober, maar kunnen nog niet precies vertellen waar en wanneer, dat komt in de nieuwsbrief van september.

Maar…houdt een plaatsje vrij in uw agenda rond 15 oktober, zodat we u kunnen begroeten op deze Algemene ledenvergadering,

Ineke, Yvonne, Nellien, Aggie, Machteld & Monique,

Bestuur RPV Nijmegen e.o.