Het doet mij plezier een stukje te mogen schrijven als nieuwe voorzitter van de Reuma Patiëntenvereniging Nijmegen. Na een inwerkperiode vanaf augustus heb ik met ingang van 1 december 2020 het stokje overgenomen van Ineke Huilmand die de afgelopen tijd, als interim-voorzitter, samen met de overige bestuursleden onze vereniging in rustiger vaarwater heeft gebracht.

Helaas heeft corona ons als vereniging even teruggeworpen met onze activiteiten maar wij hopen snel, wanneer het weer mogelijk is, dit allemaal weer op te pakken. Blijf onze site, Facebook en ook de nieuwsbrief hiervoor in de gaten houden.

Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, dan kunnen we met elkaar kennismaken en kan de wisseling in het bestuur geformaliseerd worden.

Pas goed op uzelf en blijf gezond #samensterk

Piet Schipperheyn

Voorzitter

Reumapatiëntenvereniging Nijmegen

voorzitter@reumanijmegen.nl