Ons Aanbod

Ons aanbod is erg breed en bestaat onder andere uit: beweegactiviteiten,  nieuwsbrief, evenementen & workshops en belangenbehartiging.

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoen-regeling 2021-2022. Dit maakt het ook voor mensen met een beperkt budget mogelijk om deel te nemen aan onze activiteiten.

Beweegactiviteiten

Bewegen is van groot belang wanneer je reuma hebt. Bewegen leidt tot minder stijfheid in de gewrichten en houdt de spieren sterk en soepel. Onze vereniging biedt meerdere sportmogelijkheden op verschillende locaties in de regio. Deelname aan onze beweeg-activiteiten is mogelijk wanneer u lid bent van de vereniging en een reumatische aandoening heeft. Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met uw arts om te kijken welke vorm van bewegen het beste bij u past.

Als u interesse heeft in één van onze beweegactiviteiten, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator, die samen met u naar de mogelijkheden kijkt.

Coördinator: Ineke Huilmand
bewegen@reumanijmegen.nl
RPV Nijmegen
T.a.v. Coördinator Bewegen: Ineke Huilmand
Postbus 38156
6503AD Nijmegen

Nieuwsbrief
Wanneer u lid bent van onze vereniging, ontvangt u 6 maal per jaar per post de nieuwsbrief. Hierin staat medische informatie van deskundigen over type aandoeningen, medicatie mogelijkheden en lopend onderzoek.  Natuurlijk is er ook ruimte voor persoonlijke verhalen, tips voor een gezonde voeding en blijft u op de hoogte van komende evenementen. naar boven

Evenementen en Workshops
Onze vereniging organiseert meerdere keren per jaar leuke evenementen waar u als lid met korting aan deel kunt nemen. De activiteiten variëren van een gezellige pannenkoekenlunch of Kerstviering tot een compleet verzorgde dagtrip.

Met de Nieuwsbrief en de Activiteitenkalender op de website houden wij u op de hoogte van de naderende evenementen. naar boven

Bingo
Voor onze leden organiseren wij zo goed als iedere maand een bingomiddag. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar het belangrijkste is natuurlijk dat u op een ongedwongen manier in contact komt met andere leden. U kunt een rondje meedoen op de volgende locatie:

Wijkcentrum Hatert
Adres: Couwenbergstraat 22, Nijmegen
Coordinator: Wilma Koolen-Bouwman
Tel: 024-6411206
Dag: tweede donderdag van de maand
Tijd: 14:00-16:00 naar boven


Belangenbehartiging

  • De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad

Onze patiëntenvereniging is lid van de Chronisch Zieken en Gehan-dicaptenraad (de CG-raad). Dit is een overkoepelend orgaan voor honderden landelijke en regionale organisaties die zich bezighouden met mensen met een chronische ziekte of handicap. Wij voeren meerdere keren per jaar overleg zodat wij uw stem kunnen laten horen.

  • De Sint Maartenskliniek

Twee maal per jaar voert het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek met de Patiënten Advies Raad (PAR), onze Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o., de Reumapatiënten-verenigingen Venray e.o. en Land van Cuijk en de FES overleg over de jaarlijkse plannen en de al dan niet behaalde doelstellingen van het reumacentrum van de Sint Maartenskliniek. Onze vereniging is ook vertegenwoordigd in de PAR. Tijdens de vergaderingen krijgen wij de gelegenheid om van gedachten te wisselen over een verscheidenheid van onderwerpen die ook onze leden aangaan zoals: hoe om te gaan met klachten, informatiebijeenkomsten die gegeven worden door artsen en de komst van E-health. naar boven