Nieuws

Weet u nog de verschrikkelijke watersnoodramp van 1953? Een combinatie van storm en springtij zorgde voor een ramp waarbij ruim 1800 mensen omkwamen en veel huizen verloren gingen. Onze bestuursleden Aagje en Coby nodigen u uit voor een reis door deze geschiedenis die u ook langs de dijken van Zeeland en de Deltawerken zal voeren. lees meer…