Meedoen-Regeling 2016

Onze vereniging is vanaf 1 oktober 2016 aangesloten bij de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen. Deze regeling biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om financieel gedeeltelijk ondersteund te worden in het volgen van activiteiten met een sportieve, educatieve, sociale of culturele grondslag. De gemeente stelt hiervoor per persoon een bedrag van maximaal € 150 euro beschikbaar.

De regeling van 2016 loopt per 1 oktober 2017 af, maar de gemeente is bezig met een nieuwe regeling voor 2018. De onderstaande informatie is gebaseerd op de regeling van 2016. Deze informatie wordt aangepast zodra er meer bekend is over een eventuele regeling voor 2018.

Heeft u recht op de Meedoen-regeling? Dan kunt u uw vergoeding ook besteden aan uw sport/zwemactiviteiten bij onze vereniging.


Veelgestelde vragen

  • Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?

Voor mensen met een laag inkomen, tot net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben, maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben. Studenten zijn uitgesloten.

  • Mogen jongeren ook meedoen aan de regeling?

Nee. De regeling geldt alleen voor personen vanaf 18 jaar (studenten zijn uitgesloten). Voor jongeren zijn er andere regelingen, zoals bijvoorbeeld via Stichting Leergeld.

  • Hoe lang is de regeling geldig?

De Meedoen-regeling is vooralsnog een eenmalige regeling die geldt voor de volgende periode: 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

  • Hoe werkt de Meedoen-regeling voor deelnemers?

De eerste groep inwoners die recht heeft op de regeling krijgt in de laatste week van september 2016 een brief van de gemeente. In deze brief wordt verwezen naar nijmegen.nl/meedoen. Hierop kunnen inwoners zien welke aanbieders deelnemen aan deze regeling. De brief is ook het bewijs dat ze recht hebben op deelname aan een activiteit ter waarde van maximaal € 150,-. Deelnemers kunnen deze brief bij één aanbieder inleveren. Deelnemende aanbieders nemen de brief in ontvangst en declareren de daadwerkelijke kosten (tot maximaal €150,- per persoon) bij de gemeente. De tweede groep deelnemers moet zelf eerst een aanvraag indienen bij de gemeente. Hier wordt gekeken of zij aan de voorwaarden (o.a. inkomen) voldoen. Als zij in aanmerking komen ontvangen ook zij een brief waarmee zij zich kunnen melden bij een aanbieder. De procedure verloopt verder net zoals voor de eerste groep inwoners.

  • Hoe werkt de regeling bij de RPV Nijmegen?

Deelnemers woonachtig in Nijmegen (en die dus deelnemen vanuit de Meedoen-regeling in Nijmegen) kunnen zich vanaf 1 oktober 2016 tot uiterlijk 30 september 2017 met een brief bij de RPV melden in ruil voor een vergoeding van de zwem- en sportactiviteiten dat vanuit de RPV worden aangeboden. Wij verzamelen de brieven van de deelnemers en sturen deze één keer in de maand naar de gemeente. De gemeente keert voor elke RPV deelnemer 150 euro aan de RPV uit. Hier betalen wij per deelnemer de beweegactiviteiten (tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017) van totdat het maximum van 150 euro is bereikt. Vanaf dat moment betaalt de deelnemer zelf weer voor de beweegactiviteiten vanuit de automatische incasso.

  • Ik wil de Meedoen-regeling gebruiken voor de RPV Nijmegen, hoe doe ik dat?

U kunt uw brief van de Meedoen-regeling op twee manieren bij ons indienen:

Per e-mail:

Penningmeester, Yvonne Jansen-Langeland penningmeester@reumanijmegen.nl

Met daarin uw ingescande brief als bijlage.

Let op! Bewaar uw brief wel.

Per post:

U kunt uw originele brief van de Meedoen-brief naar ons toesturen: RPV Nijmegen e.o.

T.a.v. Yvonne Jansen-Langeland

Postbus 38156 6503 AD Nijmegen

Let op! Bewaar altijd een kopie van uw Meedoen-brief.

  • Als de gemeente de regeling verlengt, komt u dan automatisch in aanmerking voor een vervolg?

Uw aanmelding is verbonden aan de looptijd van deze regeling en vervalt dan ook op 1 oktober 2017. Als de regeling wordt verlengd, moet u zich opnieuw aanmelden. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.

  • Heeft u nog andere vragen?

Mail naar meedoen@nijmegen.nl of bel 14024.