Julika Steiner studeert Geneeskunde in Nijmegen. Voor haar project ‘Bring your own patient’ is zij op zoek naar iemand met een reumatische aandoening die zijn/haar ervaring met deze chronische ziekte zou willen delen. Dit houdt in dat er 6-8 gesprekken gevoerd zullen worden over hoe de patiënt met zijn/haar ziekte omgaat en welke ervaringen de patiënt met het Nederlandse zorgstelsel heeft. Lees in onderstaande Julika’s oproep.Mijn naam is Julika Steiner en ik ben tweedejaars studente Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Gedurende dit jaar van mijn opleiding, staat het project ‘Bring your own patient’ centraal. Voor dit project zullen Geneeskundestudenten een jaar lang een chronisch zieke patiënt begeleiden.

Hiervoor zullen er 6-8 contactmomenten tussen student en patiënt plaatsvinden. Deze contactmomenten kunnen allerlei vormen hebben. Zo kan de student met de patiënt meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis, maar kan de student ook een keer op bezoek komen bij de patiënt thuis.

Het hoofddoel van het project is namelijk dat de student de mens achter de ziekte leert kennen. Dit houdt in dat er gesprekken gevoerd zullen worden over o.a. hoe de patiënt met zijn ziekte omgaat en wat voor ervaringen de patiënt met het Nederlandse zorgstelsel heeft.

Meer informatie over het beloop van dit project en de verwachtingen van de patiënt evenals van de student zijn in de bijlage te vinden.

Ik zou het heel fijn vinden om iemand te vinden die het project samen met mij zou willen doen.

Neem gerust contact op voor meer informatie via: j.steiner@student.ru.nl

Alvast hartelijk bedankt voor het overwegen!

Met vriendelijke groet,

 

Julika Steiner

uw mening telt