Zit u graag op de centen? Dan is dit uw kans! Onze vereniging, de Reumapatiëntenvereniging van Nijmegen e.o., zoekt 3 nieuwe leden voor de Kascommissie.

Benoeming kascommissie

  • De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de RPV Nijmegen e.o. benoemt elke drie jaar twee leden en één reserve-lid voor de kascommissie.
  • Dat kan op voordracht van het bestuur zijn of door aanmelding van een lid.
  • De ALV kan ook besluiten geen kascommissie te benoemen, maar een jaarlijkse accountantsverklaring te laten uitvoeren.

Wie kan deelnemen in de kascommissie?

  • Leden van de kascommissie moeten lid zijn.
  • Leden van de kascommissie mogen geen bestuurslid zijn en ook geen familie van de zittende bestuursleden.

Wat doet de kascommissie?

  • De kascommissie controleert het werk en het financiële beheer van de penningmeester en dat van het administratiekantoor, dat de boekhouding doet.
  • De kascommissie brengt hierover verslag uit aan de ALV.

Hoe kunt u zich aanmelden?

  • U kunt zich aanmelden bij de secretaris Nellien Lamers secretariaat@reumanijmegen.nl
  • Zij zal uw naam noteren en u voordragen voor benoeming in de kascommissie op de ALV.
  • U kunt zich ook zelf aanmelden tijdens de volgende ledenvergadering op woensdagavond 24 april. De voorzitter Gerardine Willemsen vraagt op de ALV wie wil deelnemen in de kascommissie.

Zie ook het nieuwsbericht over de Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 24 april:  https://reumanijmegen.nl/financieeljuridisch/woensdag-31-mei-algemene-ledenvergadering-2/